คำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2555


คำขวัญวันแม่ 2555 ราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่ 2555 ราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน

ราชินีพระราชทาน คำขวัญวันแม่ : เปรียบมือแม่คือช่างปั้นคอยขัดเกลา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2555 เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2555 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ความว่า..

   มือของแม่นั้น คือ มือช่างปั้น   ขึ้นรูปอันอ่อนลออจนหล่อเหลา

อยากให้เป็นงานดีที่งามเงา   อยู่ที่คอยขัดเกลาแต่เบามือ

พร้อมทั้ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ทรงเป็นประธานพิธีเปิดงานวันแม่ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร วันที่ 12 สิงหาคม 2555

ดูคำขวัญวันแม่ ปีอื่นๆ ที่ผ่านมา >> http://variety.horoworld.com/13315_คำขวัญวันแม่-2555-ราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ-พระราชทาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s