มโหธรเทวี นางสงกรานต์ 2556


มโหธรเทวี นางสงกรานต์ ปี 2556นางสงกรานต์ 2556 นามว่า มโหธรเทวี

นางสงกรานต์ ทรงนามว่า มโหธรเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกสามหาว อาภรณ์แก้ว นิลรัตน์ภักษาหาร เนื้อทราย พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล เสด็จไสยาสน์หลับเนตรมาเหนือหลังนกยูง เป็นพาหนะ

นาง สงกรานต์ ประจำปี 2556

ที่มีชื่อว่า นางมโหธรเทวี
ทรงพาหุรัด (ทองต้นแขน)
ทัดดอกสามหาว (ผักตบ)
อาภรณ์แก้วนิลรัตน์
ภักษาหารเนื้อทราย
พระหัตถ์ขวาทรงจักร
พระหัตถ์ซ้ายทรงตรีศูรย์
มีนกยูงเป็นพาหนะ

ที่มาจาก http://women.horoworld.com/45170_นางสงกรานต์-2556-นามว่า-มโหธรเทวี

One thought on “มโหธรเทวี นางสงกรานต์ 2556”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s