Earth Day 2013 วันคุ้มครองโลก google วันนี้ค่ะ


Earth Day 2013 วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2013

Earth Day 2013
Earth Day 2013 โลโก้ Google วันนี้ สวยดีเนอะ วันนี้เป็น วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2556 นั้นเองค่ะ ^O^/

ประวัติวันคุ้มครองโลก (Earth Day)

วัน คุ้มครองโลกนี้ เริ่มต้นโดย สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา เกย์ลอร์ด เนลสัน (Gaylord Nelson) เมื่อปี พ.ศ. 2505 โดยทางวุฒิสมาชิกเนลสันได้ตัดสินใจขอให้ยกเรื่องสิ่งแวดล้อมขึ้นเป็นวาระ แห่งชาติ กับทางประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคนเนดี ซึ่งเป็นประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอเมริกาในสมัยนั้น ซึ่งทางเคเนดีเห็นด้วยและได้ออกทัวร์ทั่วประเทศ เป็นเวลา 5 วัน 11 รัฐ ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2506 ซึ่งการทัวร์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของการริเริ่มวันคุ้มครองโลก

จน กระทั่่งในปี พ.ศ. 2512 ทางวุฒิสมาชิกเนลสันได้ผลักดันให้มีการจัดการชุมนุมประชาชนทั่วประเทศ เพื่อให้แสดงความคิดเห็นในปัญหาสิ่งแวดล้อม และได้มีการเชิญชวนให้ทุก ๆ คนร่วมการชุมนุมเป็นจำนวนมาก ซึ่งผลจากการชุมนุมในครั้งนี้ ทำให้เกิดกระแสความห่วงใยในวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ของสังคมอเมริกันใน ขณะนั้น ซึ่งเป็นหนทางในการนำสู่ความสำเร็จของการก่อตั้งวันคุ้มครองโลกขึ้นต่อมา

 Earth Day 2013

วันคุ้มครองโลกคือวันอะไร?

เนื่อง จากปัจจุบันสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบกระเทือนจะการกระทำ ของมนุษย์เป็นอย่างมาก นอกจากนั้นก็ยังมีปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัญหาโลก เช่นปัญหาการเกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก หรือ “Green House Effect” ปัญหาปริมาณโอโซนในบรรยากาศลดลง หรือปัญหาพลังงานของโลกที่จะต้องหามาทดแทนการใช้น้ำมัน เป็นต้น

ดัง นั้น ในวันที่ 22 เมษายน 2513 ประชาชนอเมริกันที่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม กว่า 20 ล้านคน จึงได้พร้อมใจกันมาชุมนุมเพื่อประท้วงการเพิ่มขึ้นของมลภาวะ และการทำลายทรัพยากรธรรมชาติบน พื้นโลก ผลจากการชุมนุมก่อให้เกิดการออกพระราชบัญญัติแก้ไขมลพิษในอากาศของสหรัฐ อเมริกา และมีการจัดตั้งสำนักงานป้องกันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้น และกำหนดให้วันที่22 เมษายน ของทุกปีเป็นวันคุ้มครองโลก หรือ “Earth Day” ในประเทศไทยเริ่มจัดให้มีการรณรงค์ขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2533

 1. เพื่อลดอัตราการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่อย่างหนาแน่นในบรรยากาศ
 2. เพื่อกำจัดคลอโรฟลูออโรคาร์บอนซึ่งเป็นตัวทำลายสภาพโอโซนและก่อให้เกิดการสะสมความร้อนให้หมดสิ้นไป
 3. เพื่ออนุรักษ์สภาพป่าที่เหลืออยู่ ทั้งที่เป็นป่าเบญจพรรณและป่าดงดิบ
 4. เพื่อห้ามการซื้อ-ขายสิ่งมีชีวิตที่อาจทำให้ภาวะการเจริญพันธุ์ลดลงหรือหมดสิ้นไป
 5. เพื่อคงสภาพระดับประชากรไว้ให้อยู่ในสภาพที่สมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
 6. เพื่อสร้างพลังอำนาจจากองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกให้ร่วมกันปกป้องบรรยากาศ น้ำ และสภาพอื่น ๆ ให้พ้นจากการกระทำที่มิชอบของมนุษย์
 7. เพื่อสร้างสำนึกในอันที่จะรักษาโลกไว้ทั้งบุคคล ชุมชนและชาติ
Earth Day 2013
ใน วันที่ 22 เมษายนของทุกปี ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น เพื่อเรียกร้องให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการอนุรักษ์โลกใบนี้ไว้ เช่น
 1. การส่งเสริมการปลูกต้นไม้ทั่วทุกหนทุกแห่ง โดยเฉพาะแถบแอฟริกา เคนยา ไนจีเรีย และนามิเบีย เป็นต้น
 2. การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ที่เหลืออยู่ในเมือง หมู่บ้าน และภูเขา
 3. รณรงค์ให้มีการอนุรักษ์ป่าธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
 4. เน้นการคุมกำเนิดเพื่อให้จำนวนประชากรได้คงอยู่ในระดับคงเดิม
 5. ให้การศึกษาแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
 6. ร่วมกัมสะอาดตามถนนหนทาง ชายหาด อุทยาน และสถานที่สาธารณะต่าง ๆ
Earth Day 2013
สำหรับประเทศไทย ก็ได้จัดให้มีการรณรงค์ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2533 โดยโรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา หรือ U.S.A.

กิจกรรม หลักในวันคุ้มครองโลก 2556 (Earth Day 2013) สำหรับปีนี้หัวข้อกิจกรรมก็คือ The Face of Climate Change โดยมีการเชิญชวนให้บุคคลทั่วไปร่วมส่งภาพที่สื่อถึงการเข้าร่วมกิจกรรมสนับ สนุนวันคุ้มครองโลกในปีนี้ โดยอาจจะเป็นการส่งภาพที่สื่อถึงหัวข้อกิจกรรมหลักในปีนี้ ซึ่งเด็ก ๆ หลายคน จากหลาย ๆ ประเทศได้ทำการส่งภาพของตนที่ถือป้ายที่เขียนคำว่า “The Face of Climate Change” เพื่อบ่งบอกว่า ตนต้องการสนับสนุนแนวคิดของวันคุ้มครองโลกในปีนี้

 Earth Day 2013
 Earth Day 2013
 Earth Day 2013
 Earth Day 2013
 Earth Day 2013
 Earth Day 2013
 Earth Day 2013
Earth Day 2013

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s