ประเพณีวันสงกรานต์ โลโก้ Google วันนี้ ฉลองสงกรานต์!

โลโก้ google วันสงกรานต์ 2555 ประวัติสงกรานต์ ตำนานสงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์ สงกรานต์แต่ละปีนั้น ลูกสาวของท้าวมหาสงกรานต์ทั้ง 7 คน จะต้องผลัดเปลี่ยนเป็นเวรกันแต่ละปี เพื่อนำเอาเศียร(หัว) ของ ท้าวมหาสงกรานต์นำขบวนแห่รอบๆ เขาไกรลาสที่ประทับของพระอิศวรพอถึงวันที่ 13 เมษายนของทุกปี  ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า วันสงกรานต์ลง  เทพีประจำปีก็ต้อง ตรวจดูว่า วันที่ 13 เมษายน เป็นวันอะไร ถ้าตรงวันอาทิตย์เทพีประจำวันอาทิตย์  ก็เป็นเวรนำหัวของพ่อเวียนรอบเขาไกรลาส  ถ้าเป็นวันอื่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของเทพีประจำวันนั้น ๆ ประเพณีวันสงกรานต์ เหตุใด ท้าวมหาสงกรานต์  จึงต้องตัดหัวหรือเศียรตัวเองตำนานเล่าว่า  ท้าวมหาสงกรานต์แพ้พนันในการทายปัญหากับหนุ่มน้อยวัยฉกรรจ์ชื่อ ธรรมบาล  ปัญหาที่ทายกันนั้นมีพนันกันด้วยการตัดหัวตัวเองเป็นเดิมพัน  ท้าวมหาสงกรานต์เป็นคนถามธรรมบาลเป็นคนตอบ  ปัญหาที่ถามเกี่ยวกับราศีของ มนุษย์  ในวันหนึ่ง ๆ นั้น เวลาใดราศีอยู่ที่ใด  ปรากฎว่าท้าวมหาสงกรานต์แพ้เพราะธรรมบาลหนุ่มตอบได้ ท้าวมหาสงกรานต์จึงต้องตัดหัวตัวเองตามสัญญา เศียร หรือหัวของท้าวมหาสงกรานต์นั้นมีอิทธิฤทธิ์แรงกล้าถ้าตกลงดินไฟจะไหม้โลก  ถ้าตกลงน้ำ  น้ำทุกแห่งไม่ว่าในทะเล หรือมหาสมุทรจะแห้งหมดมนุษย์จะเดือดร้อนทั่วโลก  ท้าวมหาสงกรานต์จึงสั่งให้ลูกสาวทั้ง 7 คน …